Layout

Layout()

Initierar ny instans avLayout class.

public Layout()

Se även


Layout(string, float, float)

Initierar ny instans avLayout class.

public Layout(string name, float width, float height)
Parameter Typ Beskrivning
name String Namnet på layouten.
width Single Layoutens bredd i pixlar.
height Single Layoutens höjd i pixlar.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närname är null eller tom.

Se även