op_Inequality

Layout Inequality operator

İki olup olmadığını belirlerLayout nesneler aynı değil.

public static bool operator !=(Layout left, Layout right)
Parametre Tip Tanım
left Layout SolLayout nesne.
right Layout SağLayout nesne.

Geri dönüş değeri

ikisi de olursaLayout nesneler aynı değildir; aksi takdirde,

true
false

Ayrıca bakınız