op_Inequality

Layout Inequality operator

Bestämmer om tvåLayout objekt är inte samma sak.

public static bool operator !=(Layout left, Layout right)
Parameter Typ Beskrivning
left Layout VänsterLayout objekt.
right Layout HögerLayout objekt.

Returvärde

om bådaLayout objekt är inte samma sak; annat,

true
false

Se även