FileFormat

FileTypePackage.FileFormat property

Hämtar filformatet.

public FileFormat FileFormat { get; }

Fastighetsvärde

Filformatet.

Se även