CadOptions

CadOptions class

Ger alternativ för att rendera CAD-ritningar.

public class CadOptions

Egenskaper

namn Beskrivning
BackgroundColor { get; set; } Bildbakgrundsfärg
Height { get; } Höjden på resultatet i pixlar.
Layers { get; set; } CAD-ritningsskikten som ska renderas.
LayoutName { get; set; } Namnet på den specifika layout som ska renderas. Layoutnamnet är skiftlägeskänsligt.
Pc3File { get; set; } PC3 - plotterkonfigurationsfil
RenderLayouts { get; set; } Anger om layouter från CAD-dokument ska renderas.
ScaleFactor { get; } Värden högre än 1 kommer att förstora resultatet; värden mellan 0 och 1 kommer att göra resultatet mindre.
Tiles { get; set; } Ritningsområdena som ska renderas.
Width { get; } Bredden på resultatet i pixlar.

Metoder

namn Beskrivning
static ForRenderingByHeight(int) Initierar ny instans avCadOptions klass för rendering efter höjd.
static ForRenderingByScaleFactor(float) Initierar ny instans avCadOptions klass för rendering efter skalfaktor.
static ForRenderingByWidth(int) Initierar ny instans avCadOptions klass för rendering efter bredd.
static ForRenderingByWidthAndHeight(int, int) Initierar ny instans avCadOptions klass för rendering efter bredd och höjd.

Se även