MaxHeight

IMaxSizeOptions.MaxHeight property

Max. hoogte van een uitvoerbeeld in pixels.

public int MaxHeight { get; set; }

Zie ook