Permissions

Permissions enumeration

Definierar PDF-dokumentbehörigheter.

[Flags]
public enum Permissions

Värderingar

namn Värde Beskrivning
AllowAll 0 Tillåt utskrift, modifiering och dataextrahering.
DenyPrinting 1 Neka utskrift
DenyModification 2 Neka att ändra innehåll, fylla i formulär, lägga till eller ändra kommentarer.
DenyDataExtraction 4 Neka extrahering av text och grafik.
DenyAll 7 Neka utskrift, modifiering och dataextraktion.

Se även