Height

PngViewOptions.Height property

De hoogte van een uitvoerbeeld in pixels.

public int Height { get; set; }

Zie ook