Position

Position enumeration

Definierar vattenstämpelns position.

public enum Position

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Diagonal 0 Den diagonala positionen.
TopLeft 1 Den övre vänstra positionen.
TopCenter 2 Den övre mittpositionen.
TopRight 3 Den övre högra positionen.
BottomLeft 4 Den nedre vänstra positionen.
BottomCenter 5 Den nedre mittpositionen.
BottomRight 6 Den nedre högra positionen.

Se även