TextOptions

TextOptions class

Textfiler som delar upp till sidoralternativ.

public class TextOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextOptions() Initierar ny instans avTextOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
MaxCharsPerRow { get; set; } Max antal tecken per rad på sidan. Standardvärdet är 85.
MaxRowsPerPage { get; set; } Max rader per sida. Standardvärdet är 55.

Se även