Watermark

Watermark class

Representerar textvattenstämpel.

public class Watermark

Konstruktörer

namn Beskrivning
Watermark(string) Initierar ny instans avWatermark class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Color { get; set; } Vattenstämpelns färg. Standardvärdet ärRed .
FontName { get; set; } Teckensnittsnamnet som används för vattenstämpeln.
Position { get; set; } Vattenstämpelns position. Standardvärdet ärDiagonal .
Size { get; set; } Vattenstämpelns storlek. Standardvärdet ärFullSize .
Text { get; } Vattenstämpeltexten.

Se även