RenderNotes

BaseViewOptions.RenderNotes property

Notların işlenmesini etkinleştirir.

public bool RenderNotes { get; set; }

Ayrıca bakınız