FileName

FileName class

Dosya adı.

public class FileName

yapıcılar

İsim Tanım
FileName(string) Yeni örneğini başlatırFileName sınıf.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Empty Boş dosya adı.
static readonly Source Kaynak dosyanın adı.

Ayrıca bakınız