EmailOptions

EmailOptions class

E-posta mesajlarını işlemek için seçenekler sunar.

public class EmailOptions

yapıcılar

İsim Tanım
EmailOptions() Yeni örneğini başlatırEmailOptions sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
DateTimeFormat { get; set; } Saat Biçimi (Zaman Dilimi dahil edilebilir) örneğin: ‘AA gün yyyy SS:dd tt’, ayarlanmamışsa - geçerli sistem biçimi kullanılır
FieldTextMap { get; set; } E-posta mesajı arasındaki eşlemeField ve alan metni gösterimi.
PageSize { get; set; } Çıktı sayfasının boyutu.
TimeZoneOffset { get; set; } Mesaj saat dilimi ofseti

Ayrıca bakınız