Rotation

Rotation enumeration

Sayfa döndürmeyi derece cinsinden tanımlar.

public enum Rotation

değerler

İsim Değer Tanım
On90Degree 0 90 derece sayfa döndürme.
On180Degree 1 180 derece sayfa döndürme.
On270Degree 2 270 derece sayfa döndürme.

Ayrıca bakınız