Security

Security class

PDF belgesi güvenlik seçenekleri sunar.

public class Security

yapıcılar

İsim Tanım
Security() Yeni örneğini başlatırSecurity sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
DocumentOpenPassword { get; set; } PDF belgesini açmak için gereken parola.
Permissions { get; set; } Yazdırma, değiştirme ve veri çıkarma gibi PDF belge izinleri.
PermissionsPassword { get; set; } İzin ayarlarını değiştirmek için gereken şifre; Bir izin şifresi kullanarak yazdırmayı, değiştirmeyi ve veri çıkarmayı kısıtlayabilirsiniz.

Ayrıca bakınız