OutlookOptions

OutlookOptions class

Outlook veri dosyalarını işlemek için seçenekler sunar.

public class OutlookOptions

yapıcılar

İsim Tanım
OutlookOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
AddressFilter { get; set; } İletileri gönderene veya alıcıya göre filtrelemek için kullanılan e-posta adresi.
Folder { get; set; } Oluşturulacak klasörün adı (örn. Gelen Kutusu, Gönderilmiş Öğe veya Silinmiş Öğeler).
MaxItemsInFolder { get; set; } Bir klasörden işlenebilen maksimum mesaj veya öğe sayısı.
TextFilter { get; set; } Mesajları filtrelemek için kullanılan anahtar kelimeler.

Ayrıca bakınız