Tile

Tile class

Çizim bölgesini temsil eder.

public class Tile

yapıcılar

İsim Tanım
Tile(int, int, int, int) Yeni bir örneğini başlatır.Tile sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; } Döşemenin piksel cinsinden yüksekliği.
StartPointX { get; } Çizimde karonun başladığı en alt sol noktanın X koordinatı.
StartPointY { get; } Çizimde döşemenin başladığı en alt sol noktanın Y koordinatı.
Width { get; } Döşemenin piksel cinsinden genişliği.

yöntemler

İsim Tanım
GetEndPointX() Çizimde döşemenin bittiği en yüksek sağ noktanın X koordinatını verir.
GetEndPointY() Çizimde döşemenin bittiği en yüksek sağ noktanın Y koordinatını verir.

Ayrıca bakınız