ArchiveOptions

ArchiveOptions class

Arşiv dosyalarını işlemek için seçenekler sunar.

public class ArchiveOptions

yapıcılar

İsim Tanım
ArchiveOptions() Yeni örneğini başlatırArchiveOptions sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileName { get; set; } Başlıkta görüntülenecek dosya adı. Varsayılan olarak kaynak dosyanın adı görüntülenir.
Folder { get; set; } Oluşturulacak arşiv içindeki klasör.
ItemsPerPage { get; set; } Sayfa başına kayıt sayısı (yalnızca HTML’ye dönüştürmek için)

Ayrıca bakınız