ViewInfoOptions

ViewInfoOptions class

Görünüm hakkında bilgi almak için kullanılan seçenekleri sağlar.

public class ViewInfoOptions : BaseViewOptions, IMaxSizeOptions

Özellikleri

İsim Tanım
ArchiveOptions { get; set; } Arşiv dosyaları görüntüleme seçenekleri.
CadOptions { get; set; } CAD çizim görünümü seçenekleri.
DefaultFontName { get; set; } Belgede kullanılan belirli yazı tipi bulunamadığında kullanılacak varsayılan yazı tipi.
EmailOptions { get; set; } E-posta mesajları görüntüleme seçenekleri.
ExtractText { get; set; } Metin çıkarmanın etkinleştirildiğini gösterir.
Height { get; set; } Görüntü yüksekliği (yalnızca PNG/JPG’ye oluşturmak için)
MailStorageOptions { get; set; } Posta depolama veri dosyaları görüntüleme seçenekleri.
MaxHeight { get; set; } Çıktı görüntüsünün maksimum yüksekliği (yalnızca PNG/JPG’ye dönüştürme için)
MaxWidth { get; set; } Çıktı görüntüsünün maksimum genişliği (yalnızca PNG/JPG’ye dönüştürme için)
OutlookOptions { get; set; } MS Outlook veri dosyaları görüntüleme seçenekleri.
PdfOptions { get; set; } PDF belgeleri görüntüleme seçenekleri.
PresentationOptions { get; set; } Sunum işleme belgeleri görüntüleme seçenekleri.
ProjectManagementOptions { get; set; } Proje yönetimi dosyaları görüntüleme seçenekleri.
RenderComments { get; set; } Yorumların işlenmesini etkinleştirir.
RenderHiddenPages { get; set; } Gizli sayfaların oluşturulmasını sağlar.
RenderNotes { get; set; } Notların işlenmesini etkinleştirir.
SpreadsheetOptions { get; set; } Elektronik tablo dosyaları görüntüleme seçenekleri.
TextOptions { get; set; } Sayfa seçeneklerine bölünen metin dosyaları.
VisioRenderingOptions { get; set; } Belgeleri işleyen Visio dosyaları görüntüleme seçenekleri.
WebDocumentOptions { get; set; } Bu işleme seçenekleri, Web belgelerini işlerken HTML/PDF/PNG/JPEG çıktısının görünümünü özelleştirmenizi sağlar.
Width { get; set; } Görüntü genişliği (yalnızca PNG/JPG’ye oluşturmak için)
WordProcessingOptions { get; set; } Bu işleme seçenekleri, Word belgelerini işlerken HTML/PDF/PNG/JPEG çıktısının görünümünü özelleştirmenizi sağlar.

yöntemler

İsim Tanım
static ForHtmlView() Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions HTML. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf
static ForHtmlView(bool) Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions HTML. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf
static ForJpgView() Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions JPG. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf
static ForJpgView(bool) Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions JPG. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf
static ForPngView() Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions PNG. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf
static ForPngView(bool) Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions PNG. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf
static FromHtmlViewOptions(HtmlViewOptions) Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions dayalı sınıfHtmlViewOptions nesne.
static FromJpgViewOptions(JpgViewOptions) Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions dayalı sınıfJpgViewOptions nesne.
static FromPngViewOptions(PngViewOptions) Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions dayalı sınıfPngViewOptions nesne.

Ayrıca bakınız