IMaxSizeOptions

IMaxSizeOptions interface

Görüntü boyutu seçenekleri arabiriminin sınırları.

public interface IMaxSizeOptions

Özellikleri

İsim Tanım
MaxHeight { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden maksimum yüksekliği.
MaxWidth { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden maksimum genişliği.

Ayrıca bakınız