ProjectManagementOptions

ProjectManagementOptions class

Proje yönetimi dosyalarını işlemek için seçenekler sunar.

public class ProjectManagementOptions

yapıcılar

İsim Tanım
ProjectManagementOptions() Yeni örneğini oluştururProjectManagementOptions sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
EndDate { get; set; } Çıktıya dahil edilecek Gantt Chart View bitiş tarihi.
PageSize { get; set; } Çıktı sayfası boyutu.
StartDate { get; set; } Çıktıya dahil edilecek Gantt Şeması Görünümünün başlangıç tarihi.
TimeUnit { get; set; } Zaman birimi.

Ayrıca bakınız