WebDocumentOptions

WebDocumentOptions class

Bu işleme seçenekleri, Web belgelerini işlerken HTML/PDF/PNG/JPEG çıktısının görünümünü özelleştirmenizi sağlar.

public class WebDocumentOptions

yapıcılar

İsim Tanım
WebDocumentOptions() Kelime işlem belgelerini işlemek için seçenekler sunar.

Özellikleri

İsim Tanım
BottomMargin { get; set; } Sayfanın alt kenarı ile gövde metninin alt sınırı arasındaki mesafe (puan cinsinden). Varsayılan değer 72 puntodur.
LeftMargin { get; set; } Sayfanın sol kenarı ile gövde metninin sol sınırı arasındaki mesafe (puan olarak). Varsayılan değer 5 puntodur.
PageSize { get; set; } Çıktı sayfasının boyutu. Varsayılan değer:Letter 792 x 612 puan. İçerikler sığmadığında daha büyük bir sayfa boyutu ayarlayın, örn.A3 .
RightMargin { get; set; } Sayfanın sağ kenarı ile gövde metninin sağ sınırı arasındaki mesafe (puan olarak). Varsayılan değer 5 puntodur.
TopMargin { get; set; } Sayfanın üst kenarı ile gövde metninin üst sınırı arasındaki mesafe (puan olarak). Varsayılan değer 72 puntodur.

Ayrıca bakınız