TextOverflowMode

TextOverflowMode enumeration

Elektronik tablo belgelerini HTML’ye dönüştürmek için metin taşma modunu tanımlar.

public enum TextOverflowMode

değerler

İsim Değer Tanım
Overlay 0 Boş olmasalar bile sonraki hücreleri kapla.
OverlayIfNextIsEmpty 1 Yalnızca boşlarsa sonraki hücreleri kapla.
AutoFitColumn 2 Metni sığdırmak için sütunları genişletin.
HideText 3 Taşan metni gizle.

Ayrıca bakınız