PngViewOptions

PngViewOptions class

Belgeleri PNG biçiminde işlemek için seçenekler sunar.

public class PngViewOptions : ViewOptions, IMaxSizeOptions

yapıcılar

İsim Tanım
PngViewOptions() Yeni örneğini başlatırPngViewOptions sınıf.
PngViewOptions(CreatePageStream) Yeni örneğini başlatırPngViewOptions sınıf.
PngViewOptions(IPageStreamFactory) Yeni örneğini başlatırPngViewOptions sınıf.
PngViewOptions(string) Yeni örneğini başlatırPngViewOptions sınıf.
PngViewOptions(CreatePageStream, ReleasePageStream) Yeni örneğini başlatırPngViewOptions sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
ArchiveOptions { get; set; } Arşiv dosyaları görüntüleme seçenekleri.
CadOptions { get; set; } CAD çizim görünümü seçenekleri.
DefaultFontName { get; set; } Belgede kullanılan belirli yazı tipi bulunamadığında kullanılacak varsayılan yazı tipi.
EmailOptions { get; set; } E-posta mesajları görüntüleme seçenekleri.
ExtractText { get; set; } Metin ayıklamayı etkinleştirir.
Height { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden yüksekliği.
MailStorageOptions { get; set; } Posta depolama veri dosyaları görüntüleme seçenekleri.
MaxHeight { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden maksimum yüksekliği.
MaxWidth { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden maksimum genişliği.
OutlookOptions { get; set; } MS Outlook veri dosyaları görüntüleme seçenekleri.
PdfOptions { get; set; } PDF belgeleri görüntüleme seçenekleri.
PresentationOptions { get; set; } Sunum işleme belgeleri görüntüleme seçenekleri.
ProjectManagementOptions { get; set; } Proje yönetimi dosyaları görüntüleme seçenekleri.
RenderComments { get; set; } Yorumların işlenmesini etkinleştirir.
RenderHiddenPages { get; set; } Gizli sayfaların oluşturulmasını sağlar.
RenderNotes { get; set; } Notların işlenmesini etkinleştirir.
SpreadsheetOptions { get; set; } Elektronik tablo dosyaları görüntüleme seçenekleri.
TextOptions { get; set; } Sayfa seçeneklerine bölünen metin dosyaları.
VisioRenderingOptions { get; set; } Belgeleri işleyen Visio dosyaları görüntüleme seçenekleri.
Watermark { get; set; } Her sayfaya uygulanan metin filigranı.
WebDocumentOptions { get; set; } Bu işleme seçenekleri, Web belgelerini işlerken HTML/PDF/PNG/JPEG çıktısının görünümünü özelleştirmenizi sağlar.
Width { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden genişliği.
WordProcessingOptions { get; set; } Bu işleme seçenekleri, Word belgelerini işlerken HTML/PDF/PNG/JPEG çıktısının görünümünü özelleştirmenizi sağlar.

yöntemler

İsim Tanım
RotatePage(int, Rotation) Sayfaya saat yönünde döndürme uygular.

Alanlar

İsim Tanım
readonly PageRotations Sayfa döndürmeleri.

Ayrıca bakınız