Size

Size class

Filigran boyutu.

public class Size

yapıcılar

İsim Tanım
Size(byte) Yeni örneğini başlatırSize sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
RelativeSize { get; } Sayfa genişliğine göre yüzde cinsinden filigran metin boyutu. Geçerli değerler 1 ile 100 arasındadır.

Alanlar

İsim Tanım
static readonly FullSize Sayfaya sığan maksimum filigran metni boyutu.
static readonly HalfSize Sayfaya sığan maksimum filigran metni boyutunun yarısı.
static readonly OneThird Sayfaya sığan maksimum filigran metni boyutunun üçte biri.

Ayrıca bakınız