PresentationOptions

PresentationOptions class

Görüntüleme sunum seçenekleri için seçenekler sağlar.

public class PresentationOptions

yapıcılar

İsim Tanım
PresentationOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Resolution { get; set; } Sunum içindeki görüntüler için çözünürlük (yalnızca HTML/PDF oluşturma için).

Ayrıca bakınız