HtmlViewOptions

HtmlViewOptions class

Belgeleri HTML biçiminde işlemek için seçenekler sunar.

public class HtmlViewOptions : ViewOptions

Özellikleri

İsim Tanım
ArchiveOptions { get; set; } Arşiv dosyaları görüntüleme seçenekleri.
CadOptions { get; set; } CAD çizim görünümü seçenekleri.
DefaultFontName { get; set; } Belgede kullanılan belirli yazı tipi bulunamadığında kullanılacak varsayılan yazı tipi.
EmailOptions { get; set; } E-posta mesajları görüntüleme seçenekleri.
ExcludeFonts { get; set; } Etkinleştirildiğinde, HTML belgesine herhangi bir yazı tipi eklenmesini engeller.
FontsToExclude { get; set; } HTML belgesinden hariç tutulacak yazı tipi adlarının listesi.
ForPrinting { get; set; } Çıktı HTML’sinin yazdırma için optimize edilip edilmeyeceğini gösterir.
ImageHeight { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden yüksekliği. (Yalnızca tek bir görüntüyü HTML’ye dönüştürürken)
ImageMaxHeight { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden maksimum yüksekliği. (Yalnızca tek bir görüntüyü HTML’ye dönüştürürken)
ImageMaxWidth { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden maksimum genişliği. (Yalnızca tek bir görüntüyü HTML’ye dönüştürürken)
ImageWidth { get; set; } Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden genişliği. (Yalnızca tek bir görüntüyü HTML’ye dönüştürürken)
MailStorageOptions { get; set; } Posta depolama veri dosyaları görüntüleme seçenekleri.
Minify { get; set; } HTML içeriğini ve HTML kaynaklarını küçültmeyi etkinleştirir.
OutlookOptions { get; set; } MS Outlook veri dosyaları görüntüleme seçenekleri.
PdfOptions { get; set; } PDF belgeleri görüntüleme seçenekleri.
PresentationOptions { get; set; } Sunum işleme belgeleri görüntüleme seçenekleri.
ProjectManagementOptions { get; set; } Proje yönetimi dosyaları görüntüleme seçenekleri.
RenderComments { get; set; } Yorumların işlenmesini etkinleştirir.
RenderHiddenPages { get; set; } Gizli sayfaların oluşturulmasını sağlar.
RenderNotes { get; set; } Notların işlenmesini etkinleştirir.
RenderResponsive { get; set; } Duyarlı oluşturmayı etkinleştirir; Duyarlı web sayfaları, farklı ekran boyutuna sahip cihazlarda iyi bir şekilde oluşturulur.
RenderToSinglePage { get; set; } Belgenin tamamını tek bir HTML dosyasına dönüştürmeyi etkinleştirir.
SpreadsheetOptions { get; set; } Elektronik tablo dosyaları görüntüleme seçenekleri.
TextOptions { get; set; } Sayfa seçeneklerine bölünen metin dosyaları.
VisioRenderingOptions { get; set; } Belgeleri işleyen Visio dosyaları görüntüleme seçenekleri.
Watermark { get; set; } Her sayfaya uygulanan metin filigranı.
WebDocumentOptions { get; set; } Bu işleme seçenekleri, Web belgelerini işlerken HTML/PDF/PNG/JPEG çıktısının görünümünü özelleştirmenizi sağlar.
WordProcessingOptions { get; set; } Bu işleme seçenekleri, Word belgelerini işlerken HTML/PDF/PNG/JPEG çıktısının görünümünü özelleştirmenizi sağlar.

yöntemler

İsim Tanım
static ForEmbeddedResources() Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions sınıf.
static ForEmbeddedResources(CreatePageStream) Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions katıştırılmış kaynaklarla HTML’ye dönüştürmek için sınıf.
static ForEmbeddedResources(IPageStreamFactory) Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions katıştırılmış kaynaklarla HTML’ye dönüştürmek için sınıf.
static ForEmbeddedResources(string) Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions sınıf.
static ForEmbeddedResources(CreatePageStream, ReleasePageStream) Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions katıştırılmış kaynaklarla HTML’ye dönüştürmek için sınıf.
static ForExternalResources() Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions sınıf.
static ForExternalResources(IPageStreamFactory, IResourceStreamFactory) Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions harici kaynaklarla HTML’ye dönüştürmek için sınıf.
static ForExternalResources(CreatePageStream, CreateResourceStream, CreateResourceUrl) Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions harici kaynaklarla HTML’ye dönüştürmek için sınıf.
static ForExternalResources(string, string, string) Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions sınıf.
static ForExternalResources(CreatePageStream, CreateResourceStream, CreateResourceUrl, ReleasePageStream, ReleaseResourceStream) Yeni örneğini başlatırHtmlViewOptions harici kaynaklarla HTML’ye dönüştürmek için sınıf.
RotatePage(int, Rotation) Sayfaya saat yönünde döndürme uygular.

Alanlar

İsim Tanım
readonly PageRotations Sayfa döndürmeleri.

Ayrıca bakınız