Field

Field class

E-posta mesajı alanını temsil eder, örneğin Kimden, Kime, Konu vb.

public class Field

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; } Alan adı.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Alanlar

İsim Tanım
static readonly Anniversary Varsayılan alan metni “Yıldönümü” şeklindedir.
static readonly Attachments Varsayılan alan metni “Ekler” şeklindedir.
static readonly Bcc Varsayılan alan metni “Gizli"dir.
static readonly Birthday Varsayılan alan metni “Doğum Günü” şeklindedir.
static readonly Business Varsayılan alan metni “İş” şeklindedir.
static readonly BusinessAddress Varsayılan alan metni “İş Adresi” şeklindedir.
static readonly BusinessFax Varsayılan alan metni “İş Faksı” şeklindedir.
static readonly BusinessHomepage Varsayılan alan metni “BusinessHomepage” şeklindedir.
static readonly Cc Varsayılan alan metni “Cc"dir.
static readonly Company Varsayılan alan metni “Şirket” şeklindedir.
static readonly Department Varsayılan alan metni “Departman” şeklindedir.
static readonly Email Varsayılan alan metni “E-posta"dır.
static readonly Email2 Varsayılan alan metni “Email2"dir.
static readonly Email2DisplayAs Varsayılan alan metni “Email2 Farklı Görüntüle” şeklindedir.
static readonly Email3 Varsayılan alan metni “Email3” şeklindedir.
static readonly Email3DisplayAs Varsayılan alan metni “Email3 Farklı Görüntüle” şeklindedir.
static readonly EmailDisplayAs Varsayılan alan metni “E-postanın Farklı Görüntülenmesi” şeklindedir.
static readonly End Varsayılan alan metni “Bitiş"tir.
static readonly FirstName Varsayılan alan metni “Ad” şeklindedir.
static readonly From Varsayılan alan metni “Kimden” şeklindedir.
static readonly FullName Varsayılan alan metni “Tam Ad” şeklindedir.
static readonly Gender Varsayılan alan metni “Cinsiyet"tir.
static readonly Hobbies Varsayılan alan metni “Hobiler"dir.
static readonly Home Varsayılan alan metni “Ana Sayfa"dır.
static readonly HomeAddress Varsayılan alan metni “Ev Adresi"dir.
static readonly Importance Varsayılan alan metni “Önem"dir.
static readonly JobTitle Varsayılan alan metni “İş Unvanı"dır.
static readonly LastName Varsayılan alan metni “Soyadı"dır.
static readonly Location Varsayılan alan metni “Konum” şeklindedir.
static readonly MiddleName Varsayılan alan metni “İkinci Ad” şeklindedir.
static readonly Mobile Varsayılan alan metni “Mobil"dir.
static readonly Organizer Varsayılan alan metni “Düzenleyici” şeklindedir.
static readonly OtherAddress Varsayılan alan metni “Diğer Adres” şeklindedir.
static readonly PersonalHomepage Varsayılan alan metni “Kişisel Ana Sayfa"dır.
static readonly Profession Varsayılan alan metni “Meslek” şeklindedir.
static readonly Recurrence Varsayılan alan metni “Yinelenme” ‘dir
static readonly RecurrencePattern Varsayılan alan metni “Yinelenme Modeli"dir.
static readonly RequiredAttendees Varsayılan alan metni “Gerekli Katılımcılar” şeklindedir.
static readonly Sent Varsayılan alan metni “Gönderildi” şeklindedir.
static readonly ShowTimeAs Varsayılan alan metni “Zamanı Farklı Göster” şeklindedir.
static readonly SpousePartner Varsayılan alan metni “Eş/Partner” şeklindedir.
static readonly Start Varsayılan alan metni “Başlat” şeklindedir.
static readonly Subject Varsayılan alan metni “Konu"dur.
static readonly To Varsayılan alan metni “Kime"dir.
static readonly UserField1 Varsayılan alan metni “Kullanıcı Alanı 1"dir.
static readonly UserField2 Varsayılan alan metni “Kullanıcı Alanı 2"dir.
static readonly UserField3 Varsayılan alan metni “Kullanıcı Alanı 3” şeklindedir.
static readonly UserField4 Varsayılan alan metni “Kullanıcı Alanı 4” şeklindedir.

Ayrıca bakınız