Field

Field class

Representerar e-postmeddelandefält t.ex. Från, Till, Ämne etc.

public class Field

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; } Fältnamn.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Fält

namn Beskrivning
static readonly Anniversary Standardfälttexten är “Årsdag”.
static readonly Attachments Standardfälttexten är “Bilagor”.
static readonly Bcc Standardfälttexten är “Hemlig kopia”.
static readonly Birthday Standardfälttexten är “Födelsedag”.
static readonly Business Standardfälttexten är “Business”.
static readonly BusinessAddress Standardfälttexten är “Företagsadress”.
static readonly BusinessFax Standardfälttexten är “Business Fax”.
static readonly BusinessHomepage Standardfälttexten är “BusinessHomepage”.
static readonly Cc Standardfälttexten är “Cc”.
static readonly Company Standardfälttexten är “Företag”.
static readonly Department Standardfälttexten är “Avdelning”.
static readonly Email Standardfälttexten är “E-post”.
static readonly Email2 Standardfälttexten är “E-post2”.
static readonly Email2DisplayAs Standardfälttexten är “E-post2 Visa som”.
static readonly Email3 Standardfälttexten är “Email3”.
static readonly Email3DisplayAs Standardfälttexten är “Email3 Visa som”.
static readonly EmailDisplayAs Standardfälttexten är “Visa e-post som”.
static readonly End Standardfälttexten är “End”.
static readonly FirstName Standardfälttexten är “Förnamn”.
static readonly From Standardfälttexten är “Från”.
static readonly FullName Standardfälttexten är “Fullständigt namn”.
static readonly Gender Standardfälttexten är “Kön”.
static readonly Hobbies Standardfälttexten är “Hobbies”.
static readonly Home Standardfälttexten är “Hem”.
static readonly HomeAddress Standardfälttexten är “Hemadress”.
static readonly Importance Standardfälttexten är “Viktighet”.
static readonly JobTitle Standardfälttexten är “Jobbtitel”.
static readonly LastName Standardfälttexten är “Efternamn”.
static readonly Location Standardfälttexten är “Plats”.
static readonly MiddleName Standardfälttexten är “Mellannamn”.
static readonly Mobile Standardfälttexten är “Mobil”.
static readonly Organizer Standardfälttexten är “Arrangör”.
static readonly OtherAddress Standardfälttexten är “Annan adress”.
static readonly PersonalHomepage Standardfälttexten är “Personlig hemsida”.
static readonly Profession Standardfälttexten är “Profession”.
static readonly Recurrence Standardfälttexten är “Recurrence”
static readonly RecurrencePattern Standardfälttexten är “Recurrence Pattern”.
static readonly RequiredAttendees Standardfälttexten är “Obligatoriska deltagare”.
static readonly Sent Standardfälttexten är “Skickad”.
static readonly ShowTimeAs Standardfälttexten är “Visa tid som”.
static readonly SpousePartner Standardfälttexten är “Maka/partner”.
static readonly Start Standardfälttexten är “Start”.
static readonly Subject Standardfälttexten är “Ämne”.
static readonly To Standardfälttexten är “Till”.
static readonly UserField1 Standardfälttexten är “Användarfält 1”.
static readonly UserField2 Standardfälttexten är “Användarfält 2”.
static readonly UserField3 Standardfälttexten är “Användarfält 3”.
static readonly UserField4 Standardfälttexten är “Användarfält 4”.

Se även