RenderToSinglePage

HtmlViewOptions.RenderToSinglePage property

HTML içeriğinin tek sayfaya dönüştürülmesini etkinleştirir

public bool RenderToSinglePage { get; set; }

Ayrıca bakınız