LoadOptions

LoadOptions()

Yeni örneğini başlatırLoadOptions sınıf.

public LoadOptions()

Ayrıca bakınız


LoadOptions(FileType)

Yeni örneğini başlatırLoadOptions sınıf.

public LoadOptions(FileType fileType)
Parametre Tip Tanım
fileType FileType Açılacak dosyanın türü.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıfileType boş.

Ayrıca bakınız