StartDate

ProjectManagementOptions.StartDate property

Çıktıya dahil edilecek Gantt Şeması Görünümünün başlangıç tarihi.

public DateTime StartDate { get; set; }

Ayrıca bakınız