MaxRowsPerPage

TextOptions.MaxRowsPerPage property

Sayfa başına maks. satır sayısı. Varsayılan değer 55. ‘dir.

public int MaxRowsPerPage { get; set; }

Ayrıca bakınız