PersonTagCategory

PersonTagCategory class

Tillhandahåller taggar som markerar metadataegenskaper som innehåller information om personerna som bidragit till att skapa filer eller intellektuellt innehåll. Dessa taggar kan hjälpa dig att hitta dokumentskaparen, redaktören eller till och med klienten för vilken arbetet utfördes. Trots namnet på kategorin kan vissa metadataegenskaper markerade med taggarna innehålla ett företagsnamn snarare än en persons namn.

public class PersonTagCategory : TagCategory

Egenskaper

namn Beskrivning
Client { get; } Får taggen som etiketterar information om klienten för vilken filen/det intellektuella innehållet skapades.
Contributor { get; } Får taggen som etiketterar en egenskap som innehåller namnet på en person som på något sätt bidragit till att skapa filer. Observera att taggen inte tillämpas på metadataegenskaper markerade med mer specifika taggar från denna kategori. T.ex. om en egenskap märkt med Creator-taggen.
Creator { get; } Hämtar taggen som anger den ursprungliga författaren till en fil/dokument.
Editor { get; } Får taggen som etiketterar en person som redigerade en fil. Taggen används vanligtvis för att markera en egenskap som innehåller information om den senaste editorn.
Manager { get; } Får taggen som etiketterar information om en person som hanterade tillverkningsprocessen av en fil.
Model { get; } Får taggen som anger information om en person som innehållet i filen handlar om. För foton som är en person som visas i bilden.
Publisher { get; } Får taggen som markerar en person som ansvarar för att göra filen tillgänglig.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även