ToolTagCategory

ToolTagCategory class

Tillhandahåller taggar avsedda att markera metadataegenskaper relaterade till verktygen (mjukvara och hårdvara) som användes för att skapa en fil.

public class ToolTagCategory : TagCategory

Egenskaper

namn Beskrivning
Hardware { get; } Hämtar taggen som anger vilken typ av hårdvara som används för att skapa en fil.
HardwareManufacturer { get; } Får taggen som markerar en hårdvarutillverkare.
HardwareVersion { get; } Hämtar taggen som etiketterar egenskaper som innehåller versionen av hårdvaran som används för att skapa en fil.
Software { get; } Får taggen som etiketterar alla typer av programvara som används för att skapa en fil.
SoftwareManufacturer { get; } Får taggen som markerar en mjukvarutillverkare.
SoftwareVersion { get; } Hämtar taggen som etiketterar egenskaper som innehåller versionen av programvaran som används för att skapa en fil.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även