ArchiveOptions

ArchiveOptions class

Ger alternativ för att rendera arkivfiler.

public class ArchiveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
ArchiveOptions() Initierar ny instans avArchiveOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileName { get; set; } Filnamnet som ska visas i rubriken. Som standard visas namnet på källfilen.
Folder { get; set; } Mappen i arkivet som ska renderas.
ItemsPerPage { get; set; } Antal poster per sida (endast för rendering till HTML)

Se även