EmailOptions

EmailOptions class

Ger alternativ för att rendera e-postmeddelanden.

public class EmailOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
EmailOptions() Initierar ny instans avEmailOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
DateTimeFormat { get; set; } Tidsformat (kan inkludera TimeZone) till exempel: ‘MM d åååå TT:mm tt’, om inte angivet - aktuellt systemformat används
FieldTextMap { get; set; } Mappningen mellan e-postmeddelandenField och fälttextrepresentation.
PageSize { get; set; } Storleken på utdatasidan.
TimeZoneOffset { get; set; } Meddelande tidszon offset

Se även