Source

FileName.Source field

De naam van het bronbestand.

public static readonly FileName Source;

Zie ook