Source

FileName.Source field

Kaynak dosyanın adı.

public static readonly FileName Source;

Ayrıca bakınız