LoadOptions

LoadOptions class

Ger alternativ som användes för att öppna filen.

public class LoadOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
LoadOptions() Initierar ny instans avLoadOptions class.
LoadOptions(FileType) Initierar ny instans avLoadOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
DetectEncoding { get; set; } Detta alternativ aktiverarTXT ,TSV , ochCSVfiler kodningsdetektering. Om kodningen inte kan upptäckas är standardinställningenEncoding används.
Encoding { get; set; } Kodningen som används när du öppnar textbaserade filer eller e-postmeddelanden som CSV , TXT , ochMSG . Standardvärdet ärUTF8 .
FileType { get; set; } Typen av fil som ska öppnas.
Password { get; set; } Lösenordet för att öppna krypterad fil.
ResourceLoadingTimeout { get; set; } De externa resurserna t.ex. grafikladdning timeout. Standardvärdet är 30 sekunder. Det här alternativet stöds för ordbehandlingsdokument som innehåller externa resurser.

Se även