ProjectManagementOptions

ProjectManagementOptions class

Ger alternativ för att rendera projektledningsfiler.

public class ProjectManagementOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
ProjectManagementOptions() Skapar ny instans avProjectManagementOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
EndDate { get; set; } Slutdatumet för Gantt-diagramvyn som ska inkluderas i utgången.
PageSize { get; set; } Utdatasidans storlek.
StartDate { get; set; } Startdatumet för Gantt-diagramvyn som ska inkluderas i utgången.
TimeUnit { get; set; } Tidsenheten.

Se även