Rotation

Rotation enumeration

Definierar sidrotation i grader.

public enum Rotation

Värderingar

namn Värde Beskrivning
On90Degree 0 Sidrotationen 90 grader.
On180Degree 1 Sidrotationen 180 grader.
On270Degree 2 Sidrotationen 270 grader.

Se även