Size

Size class

Vattenstämpelstorlek.

public class Size

Konstruktörer

namn Beskrivning
Size(byte) Initierar ny instans avSize class.

Egenskaper

namn Beskrivning
RelativeSize { get; } Vattenstämpelns textstorlek i procent i förhållande till sidbredd. Giltiga värden är mellan 1 och 100.

Fält

namn Beskrivning
static readonly FullSize Den maximala storleken på vattenstämpeltext som passar sidan.
static readonly HalfSize Hälften av den maximala storleken på vattenstämpeltext som passar sidan.
static readonly OneThird Den tredjedel av den maximala storleken på vattenstämpeltext som passar sidan.

Se även