Tile

Tile class

Representerar ritningsregion.

public class Tile

Konstruktörer

namn Beskrivning
Tile(int, int, int, int) Initierar en ny instans avTile class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; } Höjden på brickan i pixlar.
StartPointX { get; } X-koordinaten för den lägsta vänstra punkten på ritningen där brickan börjar.
StartPointY { get; } Y-koordinaten för den lägsta vänstra punkten på ritningen där brickan börjar.
Width { get; } Bredden på plattan i pixlar.

Metoder

namn Beskrivning
GetEndPointX() Returnerar X-koordinaten för den högsta högra punkten på ritningen där brickan slutar.
GetEndPointY() Returnerar Y-koordinaten för den högsta punkten till höger på ritningen där brickan slutar.

Se även