RenderFiguresOnly

VisioRenderingOptions.RenderFiguresOnly property

Geef alleen Visio-figuren weer, geen diagram.

public bool RenderFiguresOnly { get; set; }

Zie ook