RenderFiguresOnly

VisioRenderingOptions.RenderFiguresOnly property

Diyagram değil, yalnızca Visio şekillerini işleyin.

public bool RenderFiguresOnly { get; set; }

Ayrıca bakınız