IMaxSizeOptions

IMaxSizeOptions interface

Gränssnitt för bildstorleksalternativ.

public interface IMaxSizeOptions

Egenskaper

namn Beskrivning
MaxHeight { get; set; } Max höjd för en utdatabild i pixlar.
MaxWidth { get; set; } Max bredd på en utdatabild i pixlar.

Se även