MaxItemsInFolder

OutlookOptions.MaxItemsInFolder property

Bir klasörden işlenebilen maksimum mesaj veya öğe sayısı.

public int MaxItemsInFolder { get; set; }

Notlar

Outlook veri dosyaları büyük olabilir ve tüm mesajların alınması önemli ölçüde zaman alabilir. Bu ayar, işlenen maksimum mesaj veya öğe (kişiler ve görevler gibi) sayısını sınırlar. Varsayılan değer 50’dir. Tüm mesajları işlemek için, 0. değeri

Ayrıca bakınız