MaxItemsInFolder

OutlookOptions.MaxItemsInFolder property

Het maximale aantal berichten of items dat vanuit één map kan worden weergegeven.

public int MaxItemsInFolder { get; set; }

Opmerkingen

Outlook-gegevensbestanden kunnen groot zijn en het ophalen van alle berichten kan veel tijd in beslag nemen. Deze instelling beperkt het maximale aantal berichten of items (zoals contacten en taken) dat wordt weergegeven. Standaardwaarde is 50. Om alle berichten weer te geven, stelt u de waarde naar 0.

Zie ook